Obsah článku

Izolácia spodnej stavby je dôležitá z viacerých hľadísk, či už sa jedná o zdravie a bezpečnosť obyvateľov a používateľov budov alebo spoľahlivosť a funkčnosť stavby celého objektu.

Pri dodávke materiálov spolupracujeme so spoločnosťami:
• ICOPAL
• BITUMAX
• RAVAGO

Hydroizolácia spodnej stavby:
• Proti zemnej vlhkosti
• Proti podzemnej tlakovej vode
• Proti radónu