Spoločnosť vznikla v roku 1997 zápisom do obchodného registra v Bratislave I. číslo vložky 14989/B, so zameraním na dodávku a realizáciu plochých striech, fasád a zemných izolácií. Od začiatku sa naša spoločnosť orientuje na maximálnu kvalitu realizovaných prác s využívaním materiálov od popredných dodávateľov v stavebnom odvetví. Spoločnosť od roku 2002 pôsobí aj na českom trhu ako organizačná zložka Global system spol. s r.o.


O SPOLOČNOSTI

GLOBAL SYSTEM spol. s r.o. patrí medzi stabilné stavebné spoločnosti na Slovensku so zameraním na špecializované činnosti v stavebníctve s bohatými skúsenosťami v obore. Nosným programom spoločnosti sú činnosti súvisiace s vykonávaním izolácií proti vode, tepelných izolácií, vytváranie protiradónových bariér a montáž fasádnych systémov. Pozornosť je venovaná predovšetkým plochým strechám, kovoplastickým fasádam, zemným izoláciám a súvisiacim činnostiam (klampiarske práce, svetlíky). Medzi prednosti spoločnosti patrí vysoká kvalita prevedených prác, dodržiavanie časových a zmluvných termínov, dlhoročné skúsenosti a kvalifikovaní zamestnanci.
V spoločnosti GLOBAL SYSTEM, spol. s r.o. je zavedený a používaný systém manažérstva kvality - Certifikát kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016. Zameriavame sa hlavne na realizáciu priemyselných hál, administratívnych centier, obchodných reťazcov (hypermarkety, supermarkety atď.), bytových domov a iných budov občianskej vybavenosti. Naše služby využívajú renomované spoločnosti ako STRABAG, HANT, SKANSKA, HORNEX, tiež spolupracujeme s viacerými developermi a samostatnými investormi stavebných projektov.

Stavebné práce - STRECHY

Spoločnosť sa zameriava na dodávku a montáž strešných skladaných systémov od popredných dodávateľov jednotlivých materiálov ako sú napríklad SIKA, FATRA, BAUDER, ISOVER, ICOPAL,...

Stavebné práce - FASÁDY

Okrem strešných tepelno-hydroizolačných prác realizujeme sendvičové a odvetrané fasádne systémy. Pri dodávke materiálov spolupracujeme s firmami TRIMO, KINGSPAN, RUUKKI, ARCELORMITTAL, DEKMETAL,...

Stavebné práce – IZOLÁCIE SPODNEJ STAVBY

V neposlednom rade sa zameriavame na zhotovenie zemných izolácií ako ochrana základových konštrukcií a spodnej stavby proti vlhkosti, tlakovej vode a radónu. Pri dodávke materiálov spolupracujeme s firmami ICOPAL, BITUMAX, RAVAGO,...

Stavebné práce – KLAMPIARSKA VÝROBA

Súčasťou našej realizačnej činnosti je klampiarska výroba a montáž konštrukčných prvkov nevyhnutných ku kompletizácii projektov striech, fasádnych plášťov a zemných izolácií. Pri dodávke materiálov spolupracujeme s firmami KJG, DEKTRADE, PREFA, RHEIZINK,...