Global System - vypočitajte si cenu strechy {JEDNOPLÁŠŤOVÉ}

O SPOLOČNOSTI

GLOBAL SYSTÉM, spol. s r.o. patrí medzi popredné stavebné spoločnosti na Slovensku so zameraním sa hlavne na špecializované činnosti v stavebníctve. Nosným programom spoločnosti sú činnosti súvisiace s vykonávaním izolácií proti vode, tepelných izolácií, vytváranie protiradónových bariér a montáž fasádnych systémov. Pozornosť je venovaná predovšetkým strechám, zemným izoláciám a súvisiacim činnostiam (klampiarske práce, svetlíky). Medzi prednosti spoločnosti patrí vysoká kvalita prevedených prác, dodržiavanie časových a zmluvných termínov, dlhoročné skúsenosti a kvalifikovaní zamestnanci. V spoločnosti GLOBAL SYSTÉM, spol. s r.o. je zavedený a používaný systém manažérstva kvality - Certifikát kvality podľa ISO 9001 : 2000 / EN ISO 9001 : 2000. Zameriavame sa hlavne na realizáciu priemyselných hál, administratívnych centier a obchodných reťazcov (hypermarkety, supermarkety atď).

Napísali o nás 13.11.2011

Hornbach Baumarkt Bratislava – dodávka a montáž strešného a obvodového plášťa

•  Napísali o nás - 1.strana.pdf
•  Napísali o nás - 2.strana.pdf

zdroj: časopis EUROSTAV, Október 2004space

STREŠNÝ PLÁŠŤ

OBVODOVÝ PLÁŠŤ

KLAMPIARSKE PRÁCE

STREŠNÝ PLÁŠŤť
OBVODOVÝ PLÁŠŤ
KLAMPIARSKE PRÁCE
Sendvičové strešné panely – napr.: sendvičové panely KINGSPAN, TRIMO, PFLAUM,... Skladaný strešný plášť – napr.: hydroizolácia, geotextília, tepelná izolácia, parozábrana, nosný trapézový plech
Sendvičové fasádne panely – napr.: sendvičové panely KINGSPAN, TRIMO, PFLAUM,... Skladaný obvodový plášť – napr.: trapézový plech (pohľadový), tepelná izolácia, C kazeta
Lakovaný plech, hliníkový plech, titánzinok, meď, pozink, poplastované profily,...

ZEMNÉ IZOLÁCIE

PROJEKČNÉ PRÁCE

PREDAJ STAVEB. MATERIÁLU

ZEMNÉ IZOLÁCIE
PROJEKČNÉ PRÁCE
PREDAJ STAVEBNÉHO MATERIÁLU
Izolácia spodnej stavby patrí k veľmi dôležitým častiam stavby. Pri neodbornom zhotovení a následných poruchách je oprava veľmi náročná. Preto je veľmi dôležité klásť vysoké požiadavky pri výbere zhotoviteľa zemných izolácií.
Fólie na báze HDPE, mPVC, bitumenové izolácie (asfaltové pásy), náterové systémy (chemické izolácie XYPEX), profilované (nopové) fólie - odolné voči zemnej vlhkosti, tlakovej vode a radónu
Projektovanie skladaných a sendvičových striech a fasád, zemných izolácií vrátane detailov
Projektovanie jednoduchých stavieb
Tepelné izolácie (PIR panely pre šikmé strechy, extrudovaný XPS a expandový EPS polystyren, minerálna vlna)
Fólie: HDPE, mPVC, FPO
Asfaltové pásy, penetračný náter
Geotextílie